Medzinárodný deň detí

Pozývame Vás dňa 04. 06. 2017 o 15.00 hod. v priestoroch Tanečného kola na MDD.