Lipa pri kostole

Vyjadrenie k zámeru zrušiť ochranu chráneného stromu Lipa pri kostole v Slovenskom Pravne na parcele č. KN 36/1 v k.ú. Slovenské Pravno

Karneval

Obec Slovenské Pravno pozýva všetky deti a aj dospelých na KARNEVAL 12.02.2017 o 14,30 hod. v Sokolovni Slovenské Pravno

Stránky