Farnosti

Rímsko-katolícka farnosť:
  • farár - Mgr. Marián Gregor st.
  • tel. číslo: 043 / 4962191
  • adresa - Slovenské Pravno 299, 038 22 tt
 
Ev. a. v. farský úrad:
  • zborová farárka - Mgr. Zlatica Karásková
  • tel. číslo: 043 / 4962192
  • Slovenské Pravno 310, 038 22