Obecná knižnica

  • Je otvorená každý pondelok od 14:30 hod. - 17:00 hod.
  • Nachádza sa v MKS (stará MŠ).