Školské zariadenia

  • Materská škola, 038 22  Slovenské Pravno 328
  • Základná škola a Školský klub detí, 038 22  Slovenské Pravno 45 - web stránka
  • obec súčasne reprezentujú mažoretky ZŠ pri ZUŠ Mošovce