Služby Obecného úradu

Služby sa poskytujú len pre občanov našej obce na kontaktných telefónnych číslach.
 
Poplatky za služby spojené s užívaním nebytových priestorov:
 

Spoločenská miestnosť pri MKS (Sokolovňa)

 • 60,00 € - leto               80,00 € - vo vykurovacom období
Predajná akcia
 • 40,00 € - leto               60,00 - vo vykurovacom období

Miestne kultúrne stredisko - MKS  (stará MŠ)

 • 15,00 € - leto (občania, do 4. hod) / 25,00 € - leto (občania, 4. hod a viac)
 • 25,00 € - vo vykurovacom období (občania, do 4. hod) / 30,00 € - vo vykurovacom období (občania, 4. hod a viac)
 • 40,00 € - leto / 50,00 € - vo vykurovacom období (podnikatelia, reklama a predaj)

 

 • Zasadačka obecného úradu - 5,00 €

 

 • Tanečné kolo - 10,00 € + voda + elektrická energia (občania)
 • Tanečné kolo - 60,00 € + voda + elektrická energia (spoločenské akcie)
 
Daň za užívanie verejného priestranstva:
 • 5,00 € / deň - na predajné účely a poskytovanie služieb
 • 3,50 € / deň - za skládku paliva a iných druhov materiálu
 • 40,00 € / deň - za umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií
 
Poplatok za kopírovanie tlačív:
 • formát A4 jednostranne    0,10 €
 • formát A4 obojstranne      0,15 €
 • formát A3 jednostranne    0,15 €
 • formát A3 obojstranne      0,20 €

(Nekopírujú sa stránky ilustrované s fotodokumentáciou!)

 
Poplatok za faxovanie:
Poplatok za faxovanie na jedno telefónne číslo v rámci Slovenska - 0,80 €, do zahraničia - 2,00 € (jedno tlačivo formát A4 - každé ďalšie 0,05 €)
 
Poplatok za miestny rozhlas:
 • oznamy miestneho charakteru - 2,00 € / jeden oznam
 • oznamy (reklama, inzercia, predajné akcie) - 2,50 € / jeden oznam
 • smútočný oznam bezplatne
 • oznam pri životných, resp. iných, jubileách - 3,00 € / jeden oznam
 
Poplatok za zverejnenie reklamy:
 • a) občianska inzercia na obecnej tabuli - 0,05 € / jeden inzerát a deň
 • b) komerčná inzercia na obecnej tabuli - 3,50 € / jeden inzerát a mesiac
 
Poplatok za zapožičanie, činnosť a iné:
 • miešačka na betón - 4,00 € / deň
 • výsuvný rebrík - 10,00 € / deň; 5,00 € / pol dňa (vrátane dopravy)
 • veľkokapacitný kontajner - 10,00 € / deň
 • Traktor Z 7211 - 20,00 € / hod. (do 10 km), 1,20 € / km (nad 10 km)
 • UNC - 20,00 € / hod.
 • Pílenie asfaltu - 10,00 € / m
 • Brúsenie parkiet - 10,00 € / hod.