Spoločenské organizácie

  • Občianske združenie Cesta
  • Klub dôchodcov
  • Únia žien Slovenska
  • Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)