Športové združenia

  • Obecný futbalový klub (OFK)
  • Združenie technických a športových činnosti