Charakteristika obce

Obec Slovenské Pravno sa rozprestiera v juhozápadnej časti Turčianskej kotliny a 14 kilometrov od okresného mesta Turčianske Teplice. Nachádza sa na 48°91' severnej geografickej šírky a 18°76' východnej geografickej dĺžky.

Obec Slovenské Pravno patrí medzi najstaršie obce na Slovensku a je jednou z prvých obcí v Turci. Poloha Slovenského Pravna, stará cestná brána z Nitrianskej stolice cez Turiec na Oravu a odtiaľ do Poľska dala obci v minulosti remeselnícko-obchodný charakter. Dnešné Slovenské Pravno je zmenené výstavbou rodinných domov v predchádzajúcich rokoch, vybudovaním občianskej vybavenosti, obchodnej siete, zdravotníckej starostlivosti, školských a predškolských zariadení.

V obci sú vzácne kultúrne pamiatky, najmä katolícky kostol postavený v gotickom slohu z konca 13. storočia so zvonicou zo 17. storočia a rokokový kaštieľ na staršom renesančnom základe.

Prírodné krásy, bohatstvo lúk a pastvín lákajú stále viac turistov, pre ktorých sú zaujímavé aj krátne prechádzky na Miliansko s Milianskou skalou a Šiance s pekným výhľadom na veľkú časť Turca.