Obyvateľstvo obce

Významnými rodákmi obce Slovenské Pravno sú:

  • básnik Eliaš Láni (1570 - 1618)
  • spisovateľ Ján Hodík (1585 - 1642)
  • pedagóg Ján Dérer (1847 - 1904)
  • kultúrny pracovník Samuel Wágner (1831 - 1878)
  • etnograf Krištof Chorvát (1872 - 1897)
  • redaktor Emil Jesenský (1872 - 1931)
Tabuľka demografie obyvateľstva
Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 956
  muži 467
  ženy 489
Predproduktívny vek (0-14) spolu 131
Produktívny vek (15-54) ženy 272
Produktívny vek (15-59) muži 318
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 235

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.