Zverejňovanie zmlúv

Zmluva č. Zmluvná strana Suma Príloha Detail
01/08/2017 Marcoop Martin 960.00€ PDF icon zmluva_na_dielo_01082017.pdf Dátum zverejnenia: 21.8.2017

Zmluva č.: 01/08/2017

Názov zmluvy.: Zmluva na dielo č. 01/08/2017

Celková hodnota: 960.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Marcoop-architektonický ateliér, spol. s r. o.

Adresa sídla:                       Na Bystričku 14/A, 036 01  Martin

IČO: 

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 18 August, 2017

5/2016 Ing. František Sulír, Vysoké Tatry 0.00€ PDF icon dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_c_5_2016.pdf Dátum zverejnenia: 18. 8. 2017

Zmluva č.: 5/2016

Názov zmluvy.: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2016

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou, starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Ing. František Sulír - Energetická certifikácia budov, Energetický audítor, Dolný Smokovec 27, 059 81 Vysoké Tatry

Adresa sídla: 

IČO: 

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 18 August, 2017

KŽP-PO4-SC431-2015-6/245 SIEA Bratislava 0.00€ PDF icon prlohy_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_kzp_po4_sc431_2015_6_245_ii.pdf Dátum zverejnenia: 4.8.2017

Zmluva č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Názov zmluvy.: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou, starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa sídla:                       Bajkalská 27, 827 99  Bratislava

IČO:                                    00002801

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 24 Marec, 2017

KŽP-PO4-SC431-2015-6/245 SIEA Bratislava 0.00€ PDF icon podrobn_polozkovy_rozpis_vydavkov_k_zmluve_kzp_po4_sc431_2015_6_245.pdf Dátum zverejnenia:4.8.2017

Zmluva č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Názov zmluvy.: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou, starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Slovenská inovačná a energetická  agentúra

Adresa sídla:                       Bajkalská 27, 827 99  Bratislava 

IČO: 

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 24 Marec, 2017

KŽP-PO4-SC431-2015-6/245 SIEA Bratislava 0.00€ PDF icon prlohy_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_kzp_po4_sc431_2015_6_245.pdf Dátum zverejnenia:4.8.2017

Zmluva č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Názov zmluvy.: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa sídla:                       Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO:                                    00002801

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 24 Marec, 2017

KŽP-PO4-SC431-2015-6/245 SIEA Bratislava 0.00€ PDF icon vseobecne_zmluvne_podmienky_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_kzp_po4_sc431_2015_6_245_ii.pdf Dátum zverejnenia: 4.8.2017

Zmluva č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Názov zmluvy.: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou, starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa sídla:                       Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO:                                    00002801

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 24 Marec, 2017

KŽP-PO4-SC431-2015-6/245 SIEA Bratislava 0.00€ PDF icon vseobecne_zmluvne_podmienky_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_kzp_po4_sc431_2015_6_245.pdf Dátum zverejnenia:4.8.2017

Zmluva č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Názov zmluvy.: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou, starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Slovenská inovačnáa energetická agentúra

Adresa sídla:                       Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO:                                    00002801

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 24 Marec, 2017

KŽP-PO4-SC431-2015-6/245 SIEA Bratislava 311 144.27€ PDF icon zmluva_o_poskytnuti_nfp_kzp_po4_cs431_2015_6_245.pdf Dátum zverejnenia:4.8.2017

Zmluva č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Názov zmluvy.: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Celková hodnota: 311 144.27€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou, starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Slovenská inovačná  a energetická agentúra

Adresa sídla:                       Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO:                                    00002801

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 24 Marec, 2017

KŽP-PO4-SC431-2015-6/245 SIEA Bratislava 0.00€ PDF icon dodatok_c._1_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp-siea_bratislava.pdf Dátum zverejnenia: 18. 7. 2017l

Zmluva č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Názov zmluvy.: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa sídla:                       827 99 Bratislava, Bajkalská 27

IČO:                                    00002801

Dátum uzavretia zmluvy: Utorok, 18 júl, 2017

9/2017/3 StVS-servising,s.r.o. Banská Bystrica 4 464.00€ PDF icon zmluva_o_poskytnuti_sluzby_9_2017_3.pdf Dátum zverejnenia:10.07.2017

Zmluva č.: 9/2017/3

Názov zmluvy.: Zmluva o poskytnutí služby 9/2017/3

Celková hodnota: 4 464.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: StVS-servising,s.r.o.

Adresa sídla:                       Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

IČO: 

Dátum uzavretia zmluvy: Pondelok, 10 júl, 2017

25/2016/PS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 0.00€ PDF icon prilohy_6_-17_k_zmluve_o_dielo_25_2016_ps.pdf Dátum zverejnenia:10.07.2017

Zmluva č.: 25/2016/PS

Názov zmluvy.: Zmluva o dielo č. 25/2016/PS - Prílohy 6 -17

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Adresa sídla:                       Kysihýbelská 29, 969 01  Banská Štiavnica

IČO:                                    31631134

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 30 Jún, 2017

25/2016/PS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 0.00€ PDF icon prlohy_1_-_5_k_zmluve_25_2016_ps.pdf Dátum zverejnenia: 10. 07. 2017

Zmluva č.: 25/2016/PS

Názov zmluvy.: Zmluva o dielo č. 25/2016/PS - Prílohy č. 1 - 5

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.

Adresa sídla:                       Kysihýbelská 29, 969 01  Banská Štiavnica

IČO:                                    31631134

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 30 Jún, 2017

25/2016/PS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 294 900.00€ PDF icon zmluva_o_dielo_25_2016_ps.pdf Dátum zverejnenia: 10. 7. 2017

Zmluva č.: 25/2016/PS

Názov zmluvy.: Zmluva o dielo č.25/2016/PS

Celková hodnota: 294 900.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Adresa sídla:                       Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:                                    31631134

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 30 Jún, 2017

02/2017 Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin 100.00€ PDF icon zmluva_o_dielo_022017.pdf Dátum zverejnenia: 30. 06. 2017

Zmluva č.: 02/2017

Názov zmluvy.: Zmluva o dielo 02/2017

Celková hodnota: 100.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Rodičovské združenie pri ZUŠ

Adresa sídla:                       Ul.Pavla Mudroňa, 036 01 Martin

IČO:                                    17319617

Dátum uzavretia zmluvy: Streda, 28 Jún, 2017

V 8 Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Martin 1.15€ PDF icon zmluva_v_8.pdf Dátum zverejnenia: 29.06.2017

Zmluva č.: V 8

Názov zmluvy.: Zmluva č. V 8 o poskytovaní služby čistenia odpadových vôd dovezených na ČOV Turčianske Teplice-Diviaky

Celková hodnota: 1.15€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou, starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

Adresa sídla:                       Kuzmányho 25, 036 80  Martin

IČO:                                    36 672 084

Dátum uzavretia zmluvy: Štvrtok, 29 Jún, 2017

Stránky